Project Description
DynaSpace je 2D herní engine postavený nad XNA 3.0. Usnadňuje psaní objektů na mapě, ovládání hráčů, vytváření menu hry, vykreslování a vstup od hráče.

Last edited May 3, 2009 at 11:21 PM by jechtom, version 2