This project is read-only.
Project Description
DynaSpace je 2D herní engine postavený nad XNA 3.0. Usnadňuje psaní objektů na mapě, ovládání hráčů, vytváření menu hry, vykreslování a vstup od hráče.

Last edited May 4, 2009 at 12:21 AM by jechtom, version 2